Sözlükte "hekimlik" ne demek?

1. Hekim olma durumu, tabiplik; hekime başvurulmasını gerektiren.
2. Hekimin sanat ya da mesleği, doktorluk, tababet.
3. Hekim bilgisi, tıp bilgisi, tıp, tababethekimlik

Hekimlik kelimesinin ingilizcesi

profession of a doctor; medicine, medical science